GEBIED & PLAN

De gemeente heeft samen met de initiatiefnemers in een eerder stadium de gebiedsvisie Zwarte Waterzone opgesteld. De gemeenteraad heeft deze gebiedsvisie begin 2019 vastgesteld. In de gebiedsvisie staat de ambitie voor het gebied en de kaders en spelregels voor de verdere uitwerking van de twee ontwikkellocaties.

Eind 2019 deelden we de eerste versie van de stedenbouwkundige plannen met omwonenden en belangstellen. Tijdens de Oeverateliers konden de betrokkenen hun reacties hierop geven. Zo waren er mensen die zichzelf er al zagen wonen, maar hadden anderen ook zorgen over onder andere de hoogte en massa van de bebouwing, de toegankelijkheid van de oevers en het Zwarte Water en het parkeren in de wijk.

In het participatieproces hebben bewoners, gebruikers en belangstellenden heel concrete suggesties gedaan voor het verbeteren van het plan. Daarmee zijn we aan de slag gegaan.

 

Aanpassingen en onderzoeken
De afgelopen maanden hebben we veel aanpassingen gedaan in de plannen. Ook hebben we extra onderzoeken gedaan onder meer naar de natuurwaarden en hoe deze ontwikkeling hierin past of zelfs iets extra’s kan toevoegen aan de natuur. Hierdoor duurde het langer voordat de verbeterde plannen klaar waren.

 

We zijn heel benieuwd wat u vindt van de aanpassingen die we aan de plannen hebben gedaan, naar aanleiding van de opmerkingen van onder meer de omgeving. Sinds de online informatiebijeenkomst op 18 maart staat er een weergave van de plannen op de website. In mei zijn er twee online informatiebijeenkomsten waarin wordt ingegaan op verkeer en mobiliteit en natuur en biodiversiteit.

 

Uiteraard is de gemeente hier nauw bij betrokken. Het is daarna aan de gemeenteraad om over het stedenbouwkundig ontwikkelplan een besluit te nemen. Op dit moment is de verwachting dat de we het stedenbouwkundig ontwikkelplan in het derde kwartaal van 2021 kunnen aanbieden aan de gemeenteraad.

DJI_0071.jpg