top of page

PLANNING

Vanaf 2018 zijn we in gesprek met omwonenden, stakeholders en andere belanghebbenden. Daar kwam een gebiedsvisie uit voort die begin 2019 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Eind 2021 werd vervolgens het stedenbouwkundig ontwikkelplan voor de Zwarte Waterzone vastgesteld.

Vervolgstappen

Wat gebeurt er nog meer?

Via de tijdlijn op deze pagina leest u globaal welke stappen er genomen zijn of nog genomen worden. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze planning aangepast.

Opent de link niet automatisch? Ga dan naar:

nieuwbouw-zwartewaterzone.nl/plan/planning.

Screen Shot 2021-04-15 at 15.44.46.png
bottom of page