PLANNING

In de tijdlijn hieronder leest u globaal welke stappen er nog genomen worden.

 

Q1 en Q2 2022

- Verdere planuitwerking van de invulling van ruimtelijke kwaliteit (beeldkwaliteitsplan).

- Voorbereiding voor de wijziging van het bestemmingsplan (omgevingsplan).


Juni/juli 2022

Nader te bepalen bijeenkomst over openbare inrichting en architectuur.


Q3 2022
Inloopbijeenkomst met de terugkoppeling van de bijeenkomsten uit juni/juli.

Q4 2022 en Q1 2023
Bestemmingsplan (omgevingsplan) in procedure.

2024
Voorbereiding civiele werkzaamheden, bouwrijp maken grond en verplaatsing watersportcentrum.

2025
Start bouw.

Screen Shot 2021-04-15 at 15.44.46.png