top of page

LOCATIE

LOCATIE

De Zwarte Waterzone bestaat uit twee ontwikkelgebieden. Namelijk de Jachthavens in de Stadsoevers, bestaande uit de Hanze, Dijkzicht en de recreatieve jachthavens. Hier wordt in de toekomst gewoond en gerecreëerd. Daarnaast wordt het bestaande industriegebied (Triferto en de Botermanhaven) getransformeerd tot de Stadskade, een gebied voor vrijetijdsbesteding en om te werken. De gebiedsontwikkeling van de Zwarte Waterzone is nauw verbonden met de dijkversterking van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Stadsdijken wat uitgevoerd wordt door Waterschap Drents Overijsselse Delta.

bottom of page